Thông Báo Đăng Ký Kích Hoạt Thành Viên Miễn Phí Tại Đây

Hoa Nguyễn 80

Thành viên
Tham gia
23/2/21
Bài viết
15
Trước khi đăng ký kích hoạt miễn phí, vui lòng đọc kỹ một số quy định chung để tránh bị khóa nick:
- Viết tiếng Việt có dấu.
- Không dùng nhiều nick.
- Không đăng bài ảo.
- Không mua bán, dịch vụ...
- Không hình sex hoặc đồi trụy.
Bạn chỉ cần comment tại đây theo mẫu sau:


(Kéo xuống gần cuối trang có phần comment, không nhắn tin riêng cho mình)

Sau khi đăng ký khoảng vài phút đến 1h, nick của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn và có thể đăng bài.
Tôi đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ quy định chung của diễn đàn.
 

ThiênBinh

Thành viên
Tham gia
23/2/21
Bài viết
6
Trước khi đăng ký kích hoạt miễn phí, vui lòng đọc kỹ một số quy định chung để tránh bị khóa nick:
- Viết tiếng Việt có dấu.
- Không dùng nhiều nick.
- Không đăng bài ảo.
- Không mua bán, dịch vụ...
- Không hình sex hoặc đồi trụy.
Bạn chỉ cần comment tại đây theo mẫu sau:


(Kéo xuống gần cuối trang có phần comment, không nhắn tin riêng cho mình)

Sau khi đăng ký khoảng vài phút đến 1h, nick của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn và có thể đăng bài.
Tôi đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ quy định chung của diễn đàn.
 

Tonydung611

Thành viên
Tham gia
23/2/21
Bài viết
7
Tôi đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ quy định chung của diễn đàn.
 

Skygreem

Thành viên
Tham gia
23/2/21
Bài viết
2
Trước khi đăng ký kích hoạt miễn phí, vui lòng đọc kỹ một số quy định chung để tránh bị khóa nick:
- Viết tiếng Việt có dấu.
- Không dùng nhiều nick.
- Không đăng bài ảo.
- Không mua bán, dịch vụ...
- Không hình sex hoặc đồi trụy.
Bạn chỉ cần comment tại đây theo mẫu sau:


(Kéo xuống gần cuối trang có phần comment, không nhắn tin riêng cho mình)

Sau khi đăng ký khoảng vài phút đến 1h, nick của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn và có thể đăng bài.
Tôi đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ quy định chung của diễn đàn.
 

huyanhxxx

Thành viên
Tham gia
23/2/21
Bài viết
2
Trước khi đăng ký kích hoạt miễn phí, vui lòng đọc kỹ một số quy định chung để tránh bị khóa nick:
- Viết tiếng Việt có dấu.
- Không dùng nhiều nick.
- Không đăng bài ảo.
- Không mua bán, dịch vụ...
- Không hình sex hoặc đồi trụy.
Bạn chỉ cần comment tại đây theo mẫu sau:


(Kéo xuống gần cuối trang có phần comment, không nhắn tin riêng cho mình)

Sau khi đăng ký khoảng vài phút đến 1h, nick của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn và có thể đăng bài.
Tôi đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ quy định chung của diễn đàn.
 

huyanhxxx

Thành viên
Tham gia
23/2/21
Bài viết
2
Tôi đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ quy định chung của diễn đàn.
 

Vĩ2k

Thành viên
Tham gia
23/2/21
Bài viết
21
Trước khi đăng ký kích hoạt miễn phí, vui lòng đọc kỹ một số quy định chung để tránh bị khóa nick:
- Viết tiếng Việt có dấu.
- Không dùng nhiều nick.
- Không đăng bài ảo.
- Không mua bán, dịch vụ...
- Không hình sex hoặc đồi trụy.
Bạn chỉ cần comment tại đây theo mẫu sau:


(Kéo xuống gần cuối trang có phần comment, không nhắn tin riêng cho mình)

Sau khi đăng ký khoảng vài phút đến 1h, nick của bạn sẽ được kích hoạt hoàn toàn và có thể đăng bài.
Tôi đã đọc và xin hứa sẽ tuân thủ quy định chung của diễn đàn.
 

Bài mới

Top Bottom